THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN

Người nước ngoài có thể góp vốn vào Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ Phần tại doanh nghiệp Việt Nam theo tỷ lệ từ 1-99% hoặc mua đứt các công ty Việt Nam 100% theo Luật doanh nghiệp mới nhất 2014 có hiệu lực 2015 và áp dụng đến hiện tại…

Troy Gray
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.