PHÂN LÔ, NHẬP THỬA THEO QUY ĐỊNH

Vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền được áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê. Đây là hình thức kinh doanh mà chủ đầu tư dự án kinh doanh nhà ở không cần xây nhà vẫn có thể được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng để họ tự xây dựng nhà ở. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền phải tuân thủ các điều kiện:

Đối với dự án đầu tư…..

Phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Đồng thời, phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (Các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội) theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt. Đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở. Đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu (Cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gôm rác thải).

Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án (Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai). Dự án thuộc khu vực, loại đô thị không nằm trong địa bàn các quận nội thành của các loại đô thị đặc biệt. Khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị. Mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị.

Đối với người nhận chuyển nhượng…..

Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tự xây dựng nhà ở phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt. Đối với quy định như trên vừa đáp ứng được nhu cầu thực tế của cuộc sống nhưng vẫn đảm bảo được bộ mặt, cảnh quan kiến trúc của các khu vực quan trọng.

Đối với chủ thể có quyền chuyển nhượng…..

Pháp luật đất đai không có quy định loại chủ thể sử dụng đất được nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền mà chỉ quy định chung quyền này cho các chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở. Tuy nhiên, trong phạm vi kinh doanh bất động sản được quy định tại Luật kinh doanh bất động sản 2014, chỉ các tổ chức kinh tế trong nước mới được thực hiện hoạt động này.

Dịch vụ tư vấn pháp lý bất động sản của Chúng tôi cung cấp cho khách hàng trong nhiều lĩnh vực:

– Đưa ra ý kiến pháp lý và tư vấn giải pháp nhằm giải quyết tranh chấp liên quan đến dự án bất động sản;

– Cử luật sư tham gia vào quá trình đàm phán và soạn thảo các giấy tờ, thỏa thuận, biên bản và hợp đồng liên quan đến xây dựng, chuyển nhượng dự án bất động sản, vấn đề thuê đất, giao đất, cho thuê công trình cao tầng, thuê mặt bằng triển khai dự án;

– Tư vấn, đàm phán và soạn thảo hợp đồng quản lý, hợp đồng thuê và quản lý bất động sản với đối tác trong và ngoài nước;

– Cử luật sư làm đại diện cho chủ đầu tư làm việc với các cơ quan chức năng về việc cấp phép cũng như giải quyết tranh chấp với các bên nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hơp pháp trong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê mướn, vay vốn, tài trợ dự án bất động sản;

– Đánh giá và đưa ra ý kiến pháp lý về tình trạng pháp lý khu đất mà chủ đầu tư có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền trên đất để góp vốn thành lập doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp liên kết;

– Tư vấn, đưa ra ý kiến pháp lý và tiến hành thẩm định hồ sơ pháp lý và hồ sơ năng lực trong các giao dịch bất động sản như cho thuê, chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, hợp tác đầu tư dự án bất động sản thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh;

– Nghiên cứu, tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về các vấn đề liên quan đến việc xây dựng tòa nhà hỗn hợp chung cư, văn phòng, thương mại;

– Cử luật sư tư vấn cho chủ đầu tư trong việc đàm phán, thương lượng và tái cơ cấu các dự án bất động sản gặp khó khăn về kinh doanh, cần tái cơ cầu bằng M&A hay bỏ vốn hay đầu tư mới, kêu gọi thêm cổ đông mới.

 

PHÒNG DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN FORE
ĐC: 20, NGUYỄN VĂN VĨNH, F4, TÂN BÌNH, TP. HỒ CHÍ MINH
ĐT: 028.73.060.500
HOTLINE:  0934.586.924 – 0904.985.299 (zalo|wechat|Whatsapp)

0924.298.268